KLAHVIKOMBINATSIOONID

Vali õige vastus!
Ctrl + X
Ctrl + C
Ctrl + V
Ctrl + D
Ctrl + B
Ctrl + U
Ctrl + I
Ctrl + S
Ctrl + W
Ctrl + L
Ctrl + E
Ctrl + R
Ctrl + J
Ctrl + N
Ctrl + A
Ctrl + O