Leia pildilt klikitav osa ja kliki selle peal.
Tere tulemast Pärnu-Jaagupi Põhikooli!

Vilistlaskogu

25. augustil, kooli 55. aastapäeval loodud vilistlaskogusse kuuluvad:

  1. Ebrok, Annika 
  2. Annusvere, Rain
  3. Lilleorg, Erika
  4. Kell, Ülo
  5. Mäemets, Merike
  6. Raidla, Jüri
  7. Rosenstein, Mati

24. oktoober 2007 Vilistlaskogu koosoleku protokoll

Väljavõte

PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL   

P-Jaagupi gümnaasium
24. oktoober 2007 nr 1

Algus kell 18.00, lõpp kell 19.45

Viis läbi D. Beltadze (gümnaasiumi direktor)
Protokollis M. Mäemets
Võtsid osa vilistlaskogu liikmed: Erika Lilleorg, Ülo Kell, Merike Mäemets
Puudusid: Rain Annusvere, Annika Ebrok, Mati Rosenstein, Jüri Raidla
Kutsutud õpetajad: Enno Poolen, Tiiu Muhu, Piret Rõigas, Virve Lohu

PÄEVAKORD:

1. Silmapaistvate vilistlaste stend
2. Kooli muuseum
3. Tõstatatud küsimused ja probleemid

Tähtis teada
Dokumendid
Koolimaja
Õppetöö
Huvitegevus
Huvitav
Projektid
Viited

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab

Projekti Pärnumaa koordinaator

Pärnu-Jaagupi Põhikool, Kooli 3, Pärnu-Jaagupi, 87201, Pärnumaa, telefon +372 44 97 155, e-post pjkool@pparnumaa.ee. Kõik kontaktid.
Pärnu-Jaagupi Põhikool ei vastuta väljaspool domeeni pjkool.ee avaldatud materjali eest.
Kooli Facebooki kontol (www.facebook.com/www.pjkool.ee) vastutab kool vaid enda poolt postitatud materjali eest.
Kõikide materjalide autoriõigused kuuluvad nende seadusjärgsetele omanikele. Kasutamine palun kooskõlastada.